top of page
ผมเหล็ก

Welcome to

THECORTICE

minimalist บันได

ร้านทำผมอันดับ1 สยามสแควร์

ทางเรามีประสบการณ์มากกว่า10ปี ชำนาญในด้านยืดดัดมาอย่างยาวนาน THECORTICEมีเทคนิคเฉพาะ ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่มให้สวยไม่เหมือนใครและยังใช้อุปกรณ์เครื่องมือนำเข้าจากต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ในการทำให้ลูกค้า ในการทำเคมีทางเรายังใช้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ชั้นนำในการทำรวมถึงผลิตภัณฑ์ ORGANIC 

ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานี 

bts สยาม ร้านมีพื้นที่กว้างกว่า100ตารางเมตร ทำให้

ขณะรับบริการรู้สึกโล่งผ่อนคลาย

IMG_9715.JPG

Address : 458/4 siam square soi 8 patumwan bangkok 10330  

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Open : 10.00 - 20.00

bottom of page