top of page
ผมเหล็ก

Welcome to

THECORTICE

ร้านทำผมอันดับ1 ประเทศไทย

ทางเรามีประสบการณ์ด้านดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่ม มากกว่า10ปี  THECORTICE มีเทคนิคเฉพาะ ในการดัดดิจิตอล ยืดวอลลุ่มให้สวยไม่เหมือนใครและยังใช้อุปกรณ์เครื่องมือนำเข้าจากต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการทำให้ลูกค้า การทำเคมีทางเรายังใช้ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ชั้นนำในการทำรวมถึงผลิตภัณฑ์ ORGANIC 

ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานี 

btsราชเทวี ร้านมีพื้นที่กว้างกว่า100ตารางเมตร 

IMG_9715.JPG

Address : L Building  304,308 Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400  

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Open : 10.00 - 20.00

bottom of page