top of page

STANDARD

ฟรีตัดผมและทรีทเม้นท์milbon

STANDARD

ทรีทเม้นท์ milbon 1 ขั้นตอน บำรุงผมเสียจากความร้อนของการดัดและการยืด

ประกัน 2วัน หมายถึง ลอนคลายหลังสระวันแรก ยืดแล้วหลังสระผมไม่ตรงโดยแก้ไขกับช่างที่ทำเท่านั้น

หากลูกค้าไปทำเคมีที่อื่นเพิ่มแล้วทำให้ลอนคลายหรือยืดชี้ฟูจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่ทำเคราตินผมหรือยืดเคราตินมาจะไม่รับประกันงานดัดทุกชนิด


Package Standard เหมาะสำหรับสภาพผมไม่เคยผ่านการทำเคมีมาหรือผมแข็งแรง

bottom of page