top of page

ทำสีปิดผมขาวคือ

การทำสีปิดผมขาวจะไม่เหมือนการทำสีทั่วไป

ทำสีปิดผมขาวคือ

เพราะผมขาวเกิดจากเม็ดสีเมลานินในผมไม่ผลิตสีออกมา จึงจำเป็นต้องใช้เม็ดสีน้ำตาลเข้าไปปิดผมขาว แต่ข้อเสียคือผมที่ต้องการย้อมให้สว่างมากเวลาย้อมมักจะไม่ปิดผมขาว ถ้าเกิดอยากให้ปิดสนิทจึงจำเป็นต้องใช้น้ำตาลเข้ม
ข้อสังเกตุ ถ้าอยากได้สีที่ปิดผมขาวสนิท จงเลือกสีน้ำตาลหรือน้ำตาลช็อกโกแล็ต แต่ถ้าวัยรุ่นที่มีผมขาวมักจะเลือกสีที่ดูสว่างแต่ผมขาวจะไม่สามารถปิดได้หมด แต่พอดูรวมๆจะไม่เห็นผมขาวเด่นชัด ให้เลือกน้ำตาลสว่างหรือคาลาเมล

bottom of page