top of page

ยืดหรือดัดยกโคนคือ

การยกโคนให้ดูพองขึ้นโดยใช้สองวิธี

ยืดหรือดัดยกโคนคือ

การยกแบบใช้iron คือการยกใช้ตัวหนีบยกแบบนี้จะยกได้น้อยแต่ดูธรรมชาติ อีกวิธีคือการดัดโคนวิธีนี้จะทำให้ดูพองกว่าแต่บางทีโคนอาจหยิกขึ้นได้

bottom of page