งานการกุศล 

thecortice ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและมอบความสุขให้กับผู้อื่นเสมอมา

มอบทุนการศึกษาให้กับน้องที่โรงเรียนจังหวัดเชียงราย

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านคนชราจังหวัดเชียงใหม่

แจกรองเท้าให้กับโรงเรียนบนดอยจังหวัดเชียงราย