THECORTICE ย้ายสยามซอย8

ร้านใหม่ไม่ไกลจากร้านเดิมเดินเข้ามาตรงตึกสยามกิตติ์ ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามติดกับร้านชานมมาชิ ร้านใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก สดวกสบายพร้อมทั้งยังมีบริการทำเล็บเร็วๆนี้