GOLD

ราคารวมตัดและทรีทเม้นท์ บำรุงผมด้วยชิเชโด้

GOLD

สระด้วยแชมพูระดับพรีเมี่ยมของญี่ปุ่น
บำรุงด้วย COMPOSIO 2 ทรีทเมนท์ของญี่ปุ่นก่อนทำเคมี
ล้างด้วย REMOVE LOTION ช่วยให้เคมีตกค้างในเส้นผมน้อยลง
HOT CURL MOIST LIQUID ใส่ก่อนม้วนหรือยืดป้องกันความร้อนจากตัวหนีบและแกนดัด
Shiseido Salon Program 3 ขั้นตอน

ประกัน 7 วัน หมายถึง ลอยคลายหลังสระวันแรก ยืดแล้วหลังสระผมไม่ตรงโดยแก้ไขกับช่างที่ทำเท่านั้น

หากลูกค้าไปทำเคมีที่อื่นเพิ่มแล้วทำให้ลอนคลายหรือยืดชี้ฟูจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่ทำเคราตินผมหรือยืดเคราตินมาจะไม่รับประกันงานดัดทุกชนิด

Package Gold เหมาะกับสภาพผมที่แห้งเสียปานกลางหรือผ่านการทำเคมีมาปีละ 2-3 ครั้ง