STANDARD

รวมราคาตัดและทรีทเม้น ในเซ็ทจะเป็นทรีทเม้นท์ลอรีอัล

STANDARD

ขั้นตอนแรกจะเริ่มสระด้วยแชมพูระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น
เติม ppt ปกป้องเส้นผมก่อนลงเคมี
ล้างด้วยREMOVE LOTION ช่วยให้เคมีตกค้างในเส้นผมน้อยลง
HOT CURL MOIST LIQUID ใส่ก่อนม้วนหรือยืดป้องกันความร้อนจากตัวหนีบและแกนดัด
LOREAL POWER MIX ซ่อมแซมผมหลังยืดหรือดัด

ประกัน 2วัน หมายถึง ลอนคลายหลังสระวันแรก ยืดแล้วหลังสระผมไม่ตรงโดยแก้ไขกับช่างที่ทำเท่านั้น

หากลูกค้าไปทำเคมีที่อื่นเพิ่มแล้วทำให้ลอนคลายหรือยืดชี้ฟูจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

สำหรับลูกค้าที่ทำเคราตินผมหรือยืดเคราตินมาจะไม่รับประกันงานดัดทุกชนิด


Package Standard เหมาะสำหรับสภาพผมไม่เคยผ่านการทำเคมีมาหรือผ่านการทำเคมีมาปีละ1ครั้ง